top of page
WhatsApp Image 2021-08-07 at 12.36.41.jpeg

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI : Alfamoda 
ALICI
Adı - soyadı :
Adresi :
E-Posta :
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu
Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İş bu sözleşme, Alıcının
Satıcıya ait www.alfamodaantakya.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği,
sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin
satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amacıyla akdedilmiştir. Alıcı, satışa konu
mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu
mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön
bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu
sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 
MADDE 3 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı;nın
Satıcı;dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı;ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
Mal/Hizmet, Alıcı;nın sipariş sırasında ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir.
MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın
üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yabda kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.
Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.
Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
MADDE 5 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol ederek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, sökülmüş, yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin
tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.
MADDE 6 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı,
cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. 
MADDE 7 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli
www.alfamodaantakya.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde belirtilen fiyattır. Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı da sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 8 - CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının
kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile
bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde ve iş bu
sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.alfamodaantakya.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.
Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı;ya iade edilirken, Malın
teslimi sırasında Alıcı;ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır. 
MADDE 9 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mallarda cayma hakkının kullanılabilmesi için
mal/malların ambalajlarının açılmamış, montaj edilmemiş, kullanılmamış, zarar verilmemiş olmaları şartı bulunmaktadır.
MADDE 10 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi
bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;
doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının
borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı
satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme,
Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda alışveriş yapıldığı tarihte ve
elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Gizlilik Politikası

Bilgi Güvenliği Hakkında

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ


Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Teslimat ve İade

Siparişlerde ve değişimlerde ALFAMODA'nın ücret yükümlülüğü yoktur. Alıcı, sipariş ve değişimlerde teslimatla ilgili ücret yükümlülüklerini üzerine almış ve buna bağlı ödemeleri yapmayı kabul etmiş sayılır. ALFAMODA, bu gibi ekstra yükümlülükleri üzerine almaz.
Değişim ve iade süremiz paket alıcı tarafından teslim alındığından itibaren 14 gündür. Değişim ve iade durumunda ürünün firmamız tarafından kabul edilebilmesi için ürünün veya ürünlerin satıldığı gibi aynı durumda olması gerekir. Herhangi aksi bir durumda firmamız ürünü kabul etmeme hakkına sahiptir.

bottom of page